Priodasau a Seremonïau Partneriaeth Sifil

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Mae pedwar safle Cadw wedi'u trwyddedu i gynnal seremonïau sifil a gynhelir gan gofrestrydd awdurdod lleol, sef

  • Castell Caerffili (y Neuadd Fawr)
  • Castell Coch (y Parlwr)
  • Plas Mawr, Tŷ Trefol o Oes Elisabeth (y Siambr Fawr)
  • Llys a Chastell Tre-tŵr (y Neuadd Fawr, y Neuadd Uchaf a'r Ystafelloedd)

Y rhain yw'r unig leoliadau lle y gellir cynnal priodas sifil neu seremoni partneriaeth sifil.

Gellir cynnal seremoni a neithior yng Nghastell Caerffili.

Ni ellir cynnal seremonïau priodasol crefyddol yn unrhyw un o safleoedd Cadw am eu bod yn henebion cofrestredig na ellir eu cysegru. Fodd bynnag, gellir llogi safle i fendithio priodas neu ar gyfer ffotograffau.

Ni ellir caniatáu codi a defnyddio pabell fawr ar unrhyw safle, ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol. I gael rhagor o wybodaeth am delerau ac amodau, cysylltwch â'r tîm Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336106.