Lleoliadau Ffotograffig

Lleoliadiau ffotograffig

Lleoliadiau ffotograffig

Mae croeso i ffotograffwyr masnachol a grwpiau amatur fel ei gilydd logi safleoedd Cadw ar gyfer sesiwn ffotograffig. Mae llawer o barau sy'n priodi yn dewis cofnodi eu diwrnod arbennig gan ddefnyddio un o'n safleoedd hanesyddol yn gefndir.

Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi eiddo Cadw at ddibenion ffotograffig cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336103 a fydd yn rhoi manylion cyswllt staff lleol i chi. Taliadau ar gyfer ffotograffiaeth ar bob safle

Ffotograffiaeth fasnachol

Hanner Diwrnod       Diwrnod Cyfan     Oriau Ychwanegol
(4 awr)                    (4-8 awr)            (yr awr)

£120.00                   £150.00               £70.00

Grwpiau amatur

Codir tâl safonol o £50 y sesiwn, a'r tâl mynediad priodol ar gyfer pob aelod.

Ffotograffau priodasau a phartneriaethau sifil

Codir tâl safonol o £35 y sesiwn (i gynnwys fideo a ffotograffau) ar gyfer grwpiau o hyd at 20 o bobl.

Nodiadau

  • Nid oes rhaid talu TAW ar y taliadau hyn.
  • Y taliadau hyn yw'r cyfraddau isaf perthnasol. Bydd y ffi derfynol y cytunir arni yn dibynnu ar ofynion penodol yr ymgeisydd.
  • Bydd Cadw yn adennill unrhyw gostau ychwanegol y bydd yn mynd iddynt o ganlyniad i unrhyw gais, oddi wrth yr ymgeisydd.
  • Mae'r tâl a godir am ffotograffau priodas yn cynnwys ffotograffau a ffilmio fideo. 
  • Mae'r taliadau hyn yn cwmpasu defnyddio'r heneb yn unig.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud cais am ffotograffiaeth gyffredinol ddarparu'r canlynol:

  • Tystiolaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sy'n cynnwys cymal yn cwmpasu difrod damweniol i'r heneb (isafswm gwerth y sicrwydd £5 miliwn).
  • Cynllun ac asesiad risg llawn o'r digwyddiad a rhestr ffilmio ar gyfer y digwyddiad.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol, a chaiff ei asesu pan fo'r holl wybodaeth wedi dod i law. Mae'n debygol y bydd angen cynnal cyfarfod ar y safle ar gyfer digwyddiadau mwy; mae hyn yn golygu y dylid gwneud ceisiadau o leiaf fis cyn y dyddiad.

Argymhellir bod llogwyr yn ymweld â'r safle cyn gwneud unrhyw drefniadau. Gellir trefnu hyn drwy gysylltu â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336103.