Llogi ar gyfer Digwyddiad

Llys Tre-tŵr

Llys Tre-tŵr

Mae'r mwyafrif o'r henebion sydd yng ngofal Cadw ar gael i'w llogi'n breifat ar gyfer amrywiaeth o achlysuron a digwyddiadau, gan gynnwys bendithio priodasau.

Gellir llogi'r rhan fwyaf o safleoedd Cadw, fodd bynnag, ar y cyfan maent yn lleoliadau awyr agored. Dim ond Castell Caerffili, Llys Tre-tŵr, Oriel Porthdy Plas Mawr a Chastell Coch sy'n cynnig mannau dan do. Heblaw mewn amgylchiadau eithriadol, ni ellir caniatáu codi a defnyddio pabell fawr ar unrhyw safle.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'r Gwasanaethau Ymwelwyr a Busnes ar 01443 336106.

Nodiadau

Bydd Cadw yn adennill unrhyw gostau, gan gynnwys taliadau goramser staff, y bydd yn mynd iddynt o ganlyniad i unrhyw gais, oddi wrth yr ymgeisydd.