Adluniadau

Castell Bronllys

Castell Bronllys

Gall fod yn anodd dychmygu sut olwg oedd ar yr adeiladau hynafol hyn yn eu hanterth. Mae ein casgliad o adluniadau yn helpu i bontio'r bwlch rhwng y gorffennol a'r presennol.

Mae gennym ryngdoriadau i egluro nodweddion adeiladau ac ail-greu digwyddiadau pwysig yn hanes Cymru. Mae gennym ddarluniau o gyfnodau gwahanol fel y gellir olrhain datblygiad adeilad dros amser. Gallwch ddefnyddio'r darluniau yn yr ystafell ddosbarth i ddangos sut y defnyddiwyd y safleoedd mewn bywyd bob dydd yn yr oesoedd canol.

Ceir fersiynau PDF o adluniadau y gellir eu lawrlwytho ar gyfer sawl safle yn ein gofal. Cymerwch amser i chwilio drwy ein casgliad.