Adnoddau

Lawrlwythwch adnoddau dysgu am ddim.

Dur tân wedi’i osod ar bres

Dur tân wedi’i osod ar bres

 

Mae'r adran Adnoddau yn llawn o wybodaeth hanfodol i'w defnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad addysgol.

  • Cestyll Cymru - Dysgu sut y datblygodd y broses o adeiladu cestyll yng Nghymru dros y blynyddoedd.
  • Cistiau trysor - Ar rai o'r safleoedd yn ein gofal, mae cistiau trysor yn llawn o arteffactau hanesyddol a ail-grëwyd ar gael i'w defnyddio gan grwpiau addysgol yn ystod eu hymweliad.
  • Adluniadau - Gall fod yn anodd dychmygu sut olwg oedd ar yr adeiladau hynafol hyn yn eu hanterth. Mae ein casgliad o adluniadau yn helpu i bontio'r bwlch rhwng y gorffennol a'r presennol.
  • Golygfeydd o'r awyr - Lawrlwythwch golygfeydd o'r awyr o'r safle am ddim a dewch ag ef gyda chi i'w ddilyn ar eich ymweliad addysgol.
  • Geiriau defnyddiol
  • Canllawiau ar gyfer ymweliadau grŵp/ysgol - Gellir lawrlwytho taflenni canllawiau i ymweliadau grŵp/ysgol ar gyfer sawl heneb yn ein gofal.
  • Nodiadau i athrawon - Os oes angen syniadau arnoch ar gyfer eich ymweliad addysgol â Gwaith Haearn Blaenafon, Castell Cas-gwent, Castell Conwy, Grŵp Cytiau Din Llugwy neu Abaty Tyndyrn, lawrlwythwch ein nodiadau i athrawon i gael ysbrydoliaeth.