Prosiectau

Dysgwch fwy am brosiectau addysg ysbrydoledig Cadw.

Prosiectau addysgol

Prosiectau addysgol

Caneuon y Cerrig

Yn dilyn rhaglen mis o hyd o weithgareddau diwylliannol ac artistig yng Nghastell Biwmares ac ar safleoedd cynhanesyddol ar draws Ynys Môn yn ystod mis Awst 2008, sefydlodd Cadw brosiect addysg cyffrous pum mlynedd o hyd yn 2009.  Mwy o wybodaeth

Prosiect Adrodd Straeon a Llythrennedd

Mae dau brif amcan i'r prosiect adrodd straeon a llythrennedd. Y cyntaf yw rhoi'r adnoddau a'r technegau i athrawon i alluogi grwpiau dosbarth o ddisgyblion i greu a datblygu straeon ar y cyd. Yr ail yw defnyddio'r cestyll fel lleoliad ar gyfer adrodd straeon lleol traddodiadol, ac annog y disgyblion i werthfawrogi cestyll a hanes diwylliannol Cymru drwy ofyn iddynt archwilio, arsylwi a gwrando'n astud.  Mwy o wybodaeth