Ymweliadau addysg hunan-dywys

Trefnwch ymweliad hunan-dywys i un o'r safleoedd yn ein gofal.

Castell Cas-gwent

Wyddech chi fod ymweliadau hunan-dywys â safleoedd Cadw am ddim i grwpiau addysg sy'n mynychu sefydliadau addysg yn yr Undeb Ewropeaidd?

Sut i archebu

I drefnu eich ymweliad am ddim, dilynwch y camau syml hyn:

  • I sicrhau eich ymweliad addysgiadol am ddim archebwch o leiaf bum diwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n gadael llai na phum diwrnod cyn llenwi'r ffurflen hon i drefnu eich ymweliad fe ymdrechwn i brosesu eich cais, ond ni allwn roi unrhyw sicrwydd.
  • Ffoniwch y safle i holi a yw ar gael ar y dyddiad yr hoffech ymweld.
  • Unwaith y byddwch wedi cytuno ar ddyddiad ac amser gyda'r safle, llenwch y ffurflen archebu ar-lein.
  • Rydym hefyd yn cynnig gweithgareddau addysg rhyngweithiol sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm mewn rhai safleoedd.