Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Plas Mawr

Cwrdd â'r Teulu Wynn ym Mhlas Mawr

Dysgwch ragor am deulu afrad y Wynniaid, cyn berchnogion Plas Mawr, trwy ‘gwrdd’ â nhw wyneb yn wyneb. Digwyddiad sy’n addo bod yn ddifyr ac yn addysgol.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Ebrill - 27 Ebrill 2014 Plas Mawr
Fan Lilia

Taith Gerdded Fawr Cymru - Fan Lilia a Fan Dringarth

Ymunwch â ni i am dro o amgylch Fan Lilia a Fan Dringarth.Mae'r daith yn nodedig am yr henebion cynhanesyddol, canoloesol ac ôl-ganoloesol, sydd i'w gweld ar hyd y daith.

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai 2014
Taith gerdded Abaty Glyn-nedd

Taith Gerdded Fawr Cymru - Rhufeiniaid, Mynachod a Gweithwyr Haearn

Taith gerdded gylchol o amgylch ardal Abaty Nedd er mwyn edrych ar bron i 2,000 o flynyddoedd o archeoleg.

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai 2014 Abaty a Phorthdy Nedd
Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

O gaeau Ffrainc i goedwigoedd Cymru, mae saethyddion angheuol y bwa hir yn gorymdeithio i Gastell Cydweli er mwyn i chi eu gweld ar waith a rhoi cynnig arni eich hun. Allwch chi daro'r marc?

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai - 05 Mai 2014 Castell Cydweli
Llwybr y Tri Chastell

Llwybr Hanes y Tri Chastell

Bydd yr hanesydd canoloesol Emma Knight yn eich tywys ar daith o amgylch y tri chastell. Bydd y daith yn cychwyn yn y Castell Gwyn a byddwch yn archwilio Castell Ynysgynwraidd a Chastell Grysmwnt.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2014 Y Castell Gwyn
Gwyl Natur

Gŵyl Natur

Dathlu'r Gwanwyn yng Nghastell Rhaglen - bywyd gwyllt, crefftau traddodiadol a chynnyrch lleol.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2014 Castell Rhaglan
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Ar ŵyl y banc dechrau mis Mai bydd criw o hursaethyddion yn amddiffyn Castell Caerffili.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai - 05 Mai 2014 Castell Caerffili
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Penwythnos llawn gweithgareddau ar ŵyl y banc dechrau mis Mai. Dewch i gwrdd â'n cymeriadau hanesyddol, dewch i weld brwydr ysblennydd yn cael ei hail-greu, neu rhowch gynnig ar weithgaredd i'r teulu gan gynnwys creu canhwyllau a saethyddiaeth.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2014 Y Castell Gwyn
Cwm Elan

Taith Gerdded Fawr Cymru - Cwm Elan

Ymunwch â ni i am dro o amgylch Cwm Elan, er mwyn darganfod mwy am yr henebion cynhanesyddol sydd yn yr ardal.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2014
Blaenafon

Taith Gerdded Fawr Cymru - Mynydd Blorens, Blaenafon

Taith gerdded o amgylch y Blorens, Blaenafon, gan edrych ar safleoedd hanesyddol megis Pwll Ddu, Garn Ddyrys a Thramffordd Hill, a fflora a ffawna lleol.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2014 Gwaith Haearn Blaenafon
Teithiau Cyfnos

Teithiau Cyfnos

Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Mai 2014 Llys yr Esgob Llandyfái
Darganfod Tinkinswood a Llwyneliddon

Taith gerdded Mawr Cymru - Darganfod Tinkinswood a Llwyneliddon

Ymunwch â ni i am dro o amgylch beddrodau siambr arbennig Tinkinswood a Llwyneliddon, ym Mro Morgannwg, er mwyn darganfod mwy am yr henebion cynhanesyddol.

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Mai 2014 Siambr Gladdu Tinkinswood
Cae'r Gors

Taith y Lon Wen

Ymunwch â ni i am dro o Cae'r Gors i ddilyn safleoedd sydd yn cael ei ddisgrifio yng ngwaith Kate Roberts - 'Y Lon Wen'.

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Mai 2014 Cae'r Gors
Teithiau Rufeinig Caernarfon

Taith Gerdded Fawr Cymru - Caernarfon Rufeinig

Mae taith o Gaernarfon Rufeinig yn cynnwys taith o amgylch y GaerRufeinig yn Segontiwm, y gaer lai, neu borthdy, a adwaenir fel 'HenWalia' ac ymweliad â safle'r gwersyll adeiladu Rhufeinig sydd o danadeiladau newydd Ysgol Maesincla.

Gweld y digwyddiad hwn »
05 Mai 2014 Castell Caernarfon
Dathlu William Marshal

Dathlu William Marshal

Dathlwch fywyd William Marshal, Iarll cyntaf Penfro, a ailgipiodd y castell yn 1204. Ei fab fu'n gyfrifol am adeiladu Castell Cilgerran y gall ymwelwyr ei weld heddiw.

Gweld y digwyddiad hwn »
11 Mai 2014 Castell Cilgerran