Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Romeo & Juliet poster

The Lord Chamberlain's Men present Shakespeare's Romeo and Juliet

Romeo, Romeo, Wherefore art thou Romeo?

Gweld y digwyddiad hwn »
24 Gorffennaf 2014 Castell Caernarfon
Romeo & Juliet poster

The Lord Chamberlain's Men present Shakespeare's Romeo and Juliet

Romeo, Romeo, Wherefore art thou Romeo?

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Gorffennaf - 26 Gorffennaf 2014 Castell Conwy
Llwybr y Tri Chastell

Llwybr Hanes y Tri Chastell

Bydd yr hanesydd canoloesol Emma Knight yn eich tywys ar daith o amgylch y tri chastell. Bydd y daith yn cychwyn yn y Castell Gwyn a byddwch yn archwilio Castell Ynysgynwraidd a Chastell Grysmwnt.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf 2014 Y Castell Gwyn
Plas Mawr

Cwrdd â'r Teulu Wynn ym Mhlas Mawr

Dysgwch ragor am deulu afrad y Wynniaid, cyn berchnogion Plas Mawr, trwy ‘gwrdd’ â nhw wyneb yn wyneb. Digwyddiad sy’n addo bod yn ddifyr ac yn addysgol.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf - 27 Gorffennaf 2014 Plas Mawr
Bryn Celli Ddu

Gŵyl Archaeoleg - Dydd Agored

Dewch i'n helpu i gofnodi'r gelf a wnaed o gerrig ym meddrod cyntedd Bryn Celli Ddu, fel rhan o brosiect archeoleg gymunedol digidol newydd o'r enw Heritage Together, i greu modelau 3D o safleoedd cynhanesyddol yng Nghymru.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf 2014 Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
Prif Gogydd Hanes

Prif Gogydd Hanes

Dewch i brofi hannes crwy gyfrwng y synhwyrau.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf 2014 Plas Mawr
Y Dyn Hanes

Gŵyl Archaeoleg - Castell Cilgerran

Bydd yr hanesydd lleol, Glen Johnson,yn cynnal taith dywys a sgwrs o amgylch y castell. Mae digon o straeon difyr yn ogystal â ffeithiau cadarn!

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf - 27 Gorffennaf 2014 Castell Cilgerran
Y Castell Gwyn

Teulu'r Castell Gwyn

Gwyliwch grefft neu rhowch gynnig ar un, neu gwrandewch ar gerddoriaeth oedd yn boblogaidd yn y seithfed ganrif ar ddeg.

Gweld y digwyddiad hwn »
26 Gorffennaf - 27 Gorffennaf 2014 Y Castell Gwyn
Gŵyl Archaeoleg - Hanes Hylaw

Gŵyl Archaeoleg - Hanes Hylaw

Ymunwch â ni am ddigwyddiad Gŵyl Archeoleg hwyliog sy’n addas i’r teulu i gyd.

Gweld y digwyddiad hwn »
27 Gorffennaf 2014 Cae'r Gors
Prif Gogydd Hanes

Prif Gogydd Hanes

Dewch i brofi hannes crwy gyfrwng y synhwyrau

Gweld y digwyddiad hwn »
27 Gorffennaf 2014 Cae'r Gors
Ystlumod Hynod

Ystlumod Hynod

Dewch i ddarganfod bywyd gwyllt yn Llys yr Esgob TyDdewi. Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Gorffennaf 2014 Llys yr Esgob Tyddewi
Barcudiaid yn Hedfan a Tylluanod Diog

Barcudiaid Chwim a Tylluanod Diog

Diwrnod gwych i bobl o bob oed gyda Hebogyddiaeth Sir Benfro. Bydd arddangosfeydd hedfan drwy gydol y dydd, a sesiynau trin hefyd.

Gweld y digwyddiad hwn »
29 Gorffennaf 2014 Castell Cydweli
Pirates of Penzance

Pirates of Penzance

Ymunwch â ni yn Harlech yr haf hwn ar gyfer 3 chynhyrchiad gan Theatr Awyr Agored Illyria, a gynhelir mewn partneriaeth â Theatr Harlech.

Gweld y digwyddiad hwn »
30 Gorffennaf 2014 Castell Harlech
Hwyl Gŵyl y Banc

Cofio am y Rhyfel Byd Cyntaf

Dysgwch am ddechrau'r Rhyfel Mawr drwy hanes byw. Bydd cyfle i ddarganfod mwy am hanes merched, cwrdd â meirch y marchoglu a gwrando ar gerddi rhyfel o'r cyfnod.

Gweld y digwyddiad hwn »
02 Awst - 03 Awst 2014 Castell Caerffili
Darlith ar Grwydr Tre-tŵr

Ynumwch a deulu'r Dadeni yn Llys Tre-tŵr

Diwrnod yn arddull y Dadeni gyda gwisgoedd ac offerynnau o'r cyfnod. Bydd y digwyddiad hwn yn dod â Llys Tre-tŵr yn fyw i ymwelwyr o bob oedran.

Gweld y digwyddiad hwn »
02 Awst - 03 Awst 2014 Llys a Chastell Tre-tŵr