Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Plas Mawr

Cwrdd â'r Teulu Wynn ym Mhlas Mawr

Dysgwch ragor am deulu afrad y Wynniaid, cyn berchnogion Plas Mawr, trwy ‘gwrdd’ â nhw wyneb yn wyneb. Digwyddiad sy’n addo bod yn ddifyr ac yn addysgol.

Gweld y digwyddiad hwn »
25 Ebrill - 26 Ebrill 2015 Plas Mawr
Capel y Rug

Ystlumod y Rug

Cyfle i brofi’r awyrgylch yng Nghapel y Rug yn ystod y cyfnos. Mae’r noson Ystlumod y Rug yn gyfle prin i chi grwydro tir y Capel gyda’r hwyr a dar...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Mai 2015 Capel y Rug
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Ewch yn ôl mewn amser i gwrdd â chymeriadau canoloesol a gwyliwch hanes y castell canoloesol hwn yn dod yn fyw gyda golygfeydd, synau ac arogleuon y cyfnod. Gweithgareddau ymarferol, hanes byw, sgyrsiau ac arddangosfeydd. Addas i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai - 04 Mai 2015 Castell Caerffili
Hwyl Gŵyl y Banc

Hwyl Gŵyl y Banc

Gwyliwch grefft neu rhowch gynnig ar un, neu gwrandewch ar gerddoriaeth oedd yn boblogaidd yn y seithfed ganrif ar ddeg.

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai - 04 Mai 2015 Y Castell Gwyn
Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

Hwyl ar Ŵyl y Banc - Saethyddion a Saethau

O gaeau Ffrainc i goedwigoedd Cymru, mae saethyddion angheuol y bwa hir yn gorymdeithio i Gastell Cydweli er mwyn i chi eu gweld ar waith a rhoi cynnig arni eich hun. Allwch chi daro'r marc?

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai - 04 Mai 2015 Castell Cydweli
Castell Grysmwnt

Llwybr Hanes y Tri Chastell

Bydd ein ceidwad Alison Hargreaves yn eich tywys ar daith o amgylch y tri chastell. Bydd y daith yn cychwyn yn y Castell Gwyn a byddwch yn archwilio Castell Ynysgynwraidd a Chastell Grysmwnt.

Gweld y digwyddiad hwn »
03 Mai 2015 Y Castell Gwyn
Teithiau Cyfnos

Teithiau Cyfnos

Archwiliwch yr adeilad anhygoel hwn a dewch i gyfarfod â'i fywyd gwyllt wrth i'r diwrnod ddod i ben. Hwyl i'r teulu cyfan.

Gweld y digwyddiad hwn »
04 Mai 2015 Llys yr Esgob Llandyfái
Nant Tarw © Hawlfraint y Goron: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Tarddiad Afon Wysg: Taith Dywys gyda David Leighton

Bydd y daith yn cyrraedd rhannau uchaf Afon Wysg mor belled â'r tarddiad (o dan glogwyni Fan Brycheiniog a Bannau Sir Gaerfyrddin), a rhan ddwyrein...

Gweld y digwyddiad hwn »
09 Mai 2015
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Archaeoleg Penmaen Dewi

Taith gymedrol lle byddwn yn gweld cloddiadau archaeolegol capel Sant Padrig, tirlun cynhanesyddol Penmaen Dewi a gweddillion milwrol yr ugeinfed g...

Gweld y digwyddiad hwn »
09 Mai - 10 Mai 2015
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Taith Cerdded Archaeolegol ger Tal y Fan

Bydd cerddwyr heddiw yn troedio llwybrau ein cyndadau heb sylwi ar eu holion.  Er mwyn pwysleisio’r dreftadaeth gyfoethog hon, bydd Ymddiriedolaeth...

Gweld y digwyddiad hwn »
10 Mai 2015
Hwyl Gŵyl y Banc

Twrnamaint William Marshal

Dewch i archwilio'r castell fel y byddai wedi edrych yn ei anterth acbydd plant yn medru rhoi cynnig ar amrywiaeth o weithgareddau o wisgo ifyny fel marchog i hyfforddiant i fod yn farchog.

Gweld y digwyddiad hwn »
16 Mai - 17 Mai 2015 Castell Cas-gwent
Castell Harlech

Taith mis nos

Taith min nos o’r castell dan arweiniad y ceidwad.

Gweld y digwyddiad hwn »
16 Mai 2015 Castell Harlech
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Ffordd Las Ceri

Mae Ffordd Las Ceri yn hanesyddol gyfoethog ac yn dilyn y gefnffordd sy'n edrych lawr ar Gymru ar un ochr a Lloegr ar y llall. Nid yw'n gostwng isl...

Gweld y digwyddiad hwn »
16 Mai 2015
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - 4,000 blwyddyn o archaeoleg ar Gomin Gelligaer

Taith gerdded gylchol a amgylch Pen Garnbugail ar Gomin Gelligaer i edrych ar garneddau a chafn-nodau o'r Oes Efydd, ffordd Rufeinig, heneb Gristno...

Gweld y digwyddiad hwn »
16 Mai 2015
Dro Mawr Cymru

Taith Gerdded Fawr Cymru - Archaeoleg Penmaen Dewi

Taith gymedrol lle byddwn yn gweld cloddiadau archaeolegol capel Sant Padrig, tirlun cynhanesyddol Penmaen Dewi a gweddillion milwrol yr ugeinfed g...

Gweld y digwyddiad hwn »
16 Mai - 17 Mai 2015