Dod o hyd i ddigwyddiad

Digwyddiad Dyddiad Lleoliad
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Figael, Ynys Môn

Mae'r tu mewn sy'n dyddio o'r 18fed ganrif yn syml ond eto'n hudolus, newydd ei addurno gan ei berchenogion, Cyfeillion Eglwysi Digyfaill Bydd tafl...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Dewi Sant, Sir Fynwy

Eglwys ganoloesol rhestredig Gradd 1, gyda sgrin wreiddiol, corau blwch a heneb gain o 1829.   Ers 1999, mae wedi bod o dan berchenogaeth Cyfeillio...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Jerome, Sir Fynwy

Eglwys restredig Gradd 1 sydd newydd gael y cylch cyntaf o waith atygweirio gan Gyfeillion Eglwysi Digyfaill.  Mae'n enwog am y sgrin ganoloesol ys...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Seintiau Afran, Ieuan a Sannon ger Caergybi

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 1978.  Mae'r tu mewn yn syml a diymhongar ei natur gyda heneb ragor...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Dewi Sant ger Llechryd

Mae'r eglwys neu'r ffurf organaidd yn enwog am ei henebion Sioraidd y tu mewn a'r tu allan, ei gorau o'r 18fed ganrif a'i gwrwgl ei hun. O dan berc...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair neu Sant Belyn, Gwynedd

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2009.   Nodwyd yr eglwys yn wreiddiol yn ôl yn 1254, ac mae'r rhan ...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair ger Aberffraw

Eglwys ganoloesol restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 1999.  Ffitiadau o'r 18fed ganrif (ac eithrio'r meinciau...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Mihangel a'r Holl Angylion, Llanfihangel Rogiet

Eglwys o'r 13eg ganrif â hanes diddorol, mewn lleoliad canoloesol gwledig sydd heb newid fawr ddim. Cafodd yr eglwys ei hadfer yn llawn yn 2008 ar ...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Sant Marc ger Dolgellau

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2005. Dyluniad hynod wreiddiol o 1895-97 gan Henry Wilson â ffitiadau Celfyddydau a Chrefftau ...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair ger Rhuthun

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2002.  Eglwys canoloesol rhestredig Gradd 1 yn fyd enwog am ei sgrin o'r 15fed ganrif Bydd taf...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Hodgeston, ger Llandyfái, Sir Benfro

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill. Mae'n bwysig oherwydd y tair sedd ar gyfer y clerigwyr yn y gysegrfa o...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Peulan Sant ger Dothan

Eglwys restredig Gradd II* o dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill, mae'n hynod bwysig am ei ffont canoleosol a arferai, yn ôl rhai, fod y...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Euddogwy Sant ger Talacharn

Mae'r eglwys wedi'i lleoli mewn pant y tu ôl i'r Hen Reithordy,   Yn gysylltiedig â Chyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2006 a gynahliodd gwaith atyg...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys Teilo Sant ger Tyddewi

O dan berchenogaeth Cyfeillion Eglwysi Digyfaill ers 2002.  Ailadeilad o 1926-27 gan Coates Cartes wedi'i ysbrydoli gan Symudiad y Celfyddyau a Chr...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014
Drysau Agored

Drysau Agored - Eglwys y Santes Fair, Trefriw

Adeiladwyd egwlys yma tua 1220.  Yn ôl y chwedl roedd Llywelyn Fawr wedi adeiladu eglwys i'w wraig Seisnig, Joan, ac mae ffenestr liw hyfryd yn dan...

Gweld y digwyddiad hwn »
01 Medi - 30 Medi 2014