Llys a Chastell Tre-tŵr

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Tre-tŵr

  Castell Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

 • Castell Tre-tŵr

  Castell Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

Ffasiynol dros ben

Am dros 900 o flynyddoedd mae Llys a Chastell Tre-tŵr wedi’i altro, ei addasu a’i ddiwygio. Gwnaed llawer o’r gwaith hwn i gyd-fynd â steil, ffasiwn a chwaeth y cyfnod.

Roedd y teuluoedd Picard a Vaughan a fu’n byw yma yn deuluoedd cyfoethog a dylanwadol yng Nghymru yn y cyfnod. Roedd angen lle arnynt i greu argraff. Roedd y llety moethus a grëwyd ganddynt yn adlewyrchu eu statws pwysig fel bonedd Cymreig.

Pan adawodd teulu Vaughan yn y 18fed ganrif, daeth Llys Tre-tŵr yn fferm weithiol a newidiodd o fod yn gartref i foneddigion a boneddigesau i fod yn gartref i ŵyn a gwyddau!

Nawr, yn yr 21ain ganrif, rydym wedi ail-greu cyfres o ystafelloedd fel y byddent wedi ymddangos yn 1470 pan oedd y teulu Vaughan ymysg bonedd Cymru. Cewch weld ffordd soffistigedig o fyw: o ddodrefn wedi’u cerfio’n gain i lestri a sosbenni cegin weithiol. Cewch weld bywyd yn y 15fed ganrif ar ei orau.

Caiff y safle hwn ei gynnwys yn un o'n tywyslyfrau Saesneg.  Ewch i'n siop ar-lein am ragor o wybodaeth.

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
3 Tachwedd 2014 - 31 Mawrth 2015

Amseroedd

Gwener a Sadwrn 10.00am - 4.00pm

Sul 11.00am - 4.00pm

Llun i Iau ar gau

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Ar gau 24, 25, 26 Rhagfyr a 1 Ionawr

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Safleoedd gadael beic Maes parcio Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Byrddau picnic Dolen sain gludadwy Lluniaeth Toiledau
 •  Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP8 1RD

Car Ffordd Arwyddion ym mhentref Tre-tŵr, oddi ar yr A479 5km/3mllr i’r gogledd-orllewin o Grucywel

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Y Fenni, Manceinion/Lerpwl-Y Fenni/Caerdydd

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 400m/430llath, llwybr rhif X43, Aberhonddu-Y Fenni

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (8km/5mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50