Llys a Chastell Tre-tŵr

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Castell Tre-tŵr

  Castell Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

 • Castell Tre-tŵr

  Castell Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

 • Llys Tre-tŵr

  Llys Tre-tŵr

Ffasiynol dros ben

Am dros 900 o flynyddoedd mae Llys a Chastell Tre-tŵr wedi’i altro, ei addasu a’i ddiwygio. Gwnaed llawer o’r gwaith hwn i gyd-fynd â steil, ffasiwn a chwaeth y cyfnod.

Roedd y teuluoedd Picard a Vaughan a fu’n byw yma yn deuluoedd cyfoethog a dylanwadol yng Nghymru yn y cyfnod. Roedd angen lle arnynt i greu argraff. Roedd y llety moethus a grëwyd ganddynt yn adlewyrchu eu statws pwysig fel bonedd Cymreig.

Pan adawodd teulu Vaughan yn y 18fed ganrif, daeth Llys Tre-tŵr yn fferm weithiol a newidiodd o fod yn gartref i foneddigion a boneddigesau i fod yn gartref i ŵyn a gwyddau!

Nawr, yn yr 21ain ganrif, rydym wedi ail-greu cyfres o ystafelloedd fel y byddent wedi ymddangos yn 1470 pan oedd y teulu Vaughan ymysg bonedd Cymru. Cewch weld ffordd soffistigedig o fyw: o ddodrefn wedi’u cerfio’n gain i lestri a sosbenni cegin weithiol. Cewch weld bywyd yn y 15fed ganrif ar ei orau.

Caiff y safle hwn ei gynnwys yn un o'n tywyslyfrau Saesneg.  Ewch i'n siop ar-lein am ragor o wybodaeth.

Digwyddiadau yn Llys a Chastell Tre-tŵr

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
22 Medi - 20 Hydref 2014

Amseroedd

Mae Llys a Chastell Tre-tŵr ar gau o ddydd Llun, 22 Medi tan ddydd Llun, 20 Hydref o ganlyniad i brosiect ffilmio newydd, cyffrous ar y safle. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan.

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post NP8 1RD

Car Ffordd Arwyddion ym mhentref Tre-tŵr, oddi ar yr A479 5km/3mllr i’r gogledd-orllewin o Grucywel

Rheilffordd Rheilffordd 18km/11mllr Y Fenni, Manceinion/Lerpwl-Y Fenni/Caerdydd

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 400m/430llath, llwybr rhif X43, Aberhonddu-Y Fenni

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 8 (8km/5mllr)

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50