Plas Mawr

Atyniad Ardystiedig - Cymru
 • Plas Mawr

  Plas Mawr

 • Plas Mawr

  Plas Mawr

 • Plas Mawr

  Plas Mawr

 • Plas Mawr

  Plas Mawr

Saif Plas Mawr fel symbol o oes lewyrchus a bywiog.

Oes Elisabeth. Oes aur? Y Dadeni, Shakespeare…a Phlas Mawr. Trysor o oes Elisabeth – gwerth ei bwysau mewn aur. Y tŷ trefol gwychaf o’i gyfnod ym Mhrydain.

Roedd ei berchennog Robert Wynn, masnachwr dylanwadol uchel ei barch, yn arbennig o hoff o fawredd a lliw. Roedd hefyd yn hoff o westeia – ac yn ŵr hael! Ac yn goron ar y cyfan, tŷ crand a adeiladwyd rhwng 1576 a 1585 yng nghanol strydoedd coblog cul tref ganoloesol Conwy. Tŷ a oedd yn bodloni ei ddyheadau mawr.

Yr hyn sy’n arbennig o wych yw’r gwaith plastr addurniadol yn y neuadd, sydd bellach wedi’i ail-baentio yn ei liwiau llachar gwreiddiol. Mae pob rhan o’r tŷ yn creu argraff, o’r gwaith plastr ar y nenfydau i’r ffrisiau a’r gwaith coed gwych. Chwiliwch am y llythrennau ‘RW’ sy’n ymddangos yn yr arfbeisiau... rhag ofn i chi anghofio pwy oedd meistr y tŷ a’r gŵr oedd yn talu’r biliau.

Pe bai cyfoeth yn cael ei fesur yn ôl ffasiwn, roedd yr uchelwr hwn o Gymro a oedd wedi gweld y byd yn hynod gyfoethog.

Mae arddangosiadau aml-synhwyrol ar gael sy’n rhoi gwybodaeth fanylach am hanes Plas Mawr. Rydym yn eich argymell i fanteisio i’r eithaf ar ein technoleg sgrîn-gyffwrdd!

Caiff y safle hwn ei gynnwys yn un o'n tywyslyfrau Saesneg.  Ewch i'n siop ar-lein am ragor o wybodaeth.


Artist Preswyl

Bydd yr artist lleol, Wendy Couling yn gweithio fel artist preswyl ym Mhlas Mawr, Conwy, drwy fis Awst. Bydd y plas o oes y Tuduriaid a leolir ar Stryd Fawr hanesyddol Conwy yn cynnig ysbrydoliaeth i Wendy, a bydd hithau’n creu gwaith celf, yn siarad ag ymwelwyr â’r tŷ ac yn ymchwilio i hanes y safle.

Bydd Wendy ar y safle rhwng 5 Awst a 29 Awst ddydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul.

spacesofidentityplasmawr.blogspot.co.uk

Digwyddiadau yn Plas Mawr

Gweld pob digwyddiad yma

Amseroedd a phrisiau cyfredol

Dyddiadau
1 Hydref - 2 Tachwedd 2014

Amseroedd

Bob dydd 9.30am - 4.00pm

Mynediad olaf 30 munud cyn cau

Gweld yr holl amseroedd agor a phrisiau

Cyfleusterau a gwybodaeth

Taith sain Arddangosfa Gardd Siop rhoddion Dim ysmygu Maes parcio â thâl Dolen sain gludadwy Toiledau Cyflwyniad fideo
 • Mae tŷ bach ar gael i bobl sydd ag anabledd neu sy'n ei chael yn anodd symud o gwmpas
 • Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn
 • Prisiau’n ddilys tan 31 Mawrth 2015
 • Cŵn cymorth yn unig
 • Dim ysmygu
Gweld yr holl wybodaeth i ymwelwyr
Nid yw Javascript yn gweithio ar y porwr hwn ac ni ellir dangos y map. I weld y map, trowch Javascript ymlaen a diweddarwch y dudalen.

Cyfarwyddiadau

Cod post LL32 8DE

Car Ffordd Conwy ar yr A55 neu’r B5106.

Rheilffordd Rheilffordd 2km/1.3mllr Cyffordd Llandudno neu 0.6km/0.4mllr Gorsaf Conwy, ar lwybr Crewe-Cyffordd Llandudno/Caergybi.

???locationMapDirections.directions.bus.image_alt??? Bws 200m/220 llath, llwybr Rhif 5, Caernarfon - Conwy/Llandudno

???locationMapDirections.directions.bike.image_alt??? Beic NCN Llwybr Rhif 5 (150m/164llath).

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Traveline Cymru ar 0871 200 2233 neu Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50.