Iechyd a Diogelwch

Byddwch yn ofalus gan y gall henebion fod yn beryglus.
Rhaid i blant gael eu goruchwylio bob amser.
Argymhellir yn gryf eich bod yn gwisgo dillad addas ac esgidiau cryfion.

Ceir arwyddion sy'n rhybuddio am beryglon yn llawer o'n safleoedd. Ceir arwyddion rhybuddio cyffredinol wrth y fynedfa ac, mewn llawer o achosion, fe'u hategir gan arwyddion 'pictogram' llai o faint sy'n nodi peryglon penodol sy'n ymwneud â henebion unigol. Efallai y bydd rhai neu bob un o'r arwyddion rhybuddio canlynol i'w gweld o amgylch y safleoedd.

O'r chwith i'r dde, mae'r pictogramau yn dynodi:

• Grisiau anwastad, serth neu gul
• Nenfwd isel
• Gadewch i'ch llygaid ymgyfarwyddo â'r tywyllwch
• Arwynebau anwastad neu lithrig
• Disgyniad heb ei ddiogelu

Mae taflenni sy'n rhoi canllawiau (yn arbennig ar ddiogelwch) i drefnwyr ymweliadau ysgol/grŵp ar gael ar gyfer ein safleoedd mwyaf poblogaidd. Mae'r rhain ar gael gan Cadw neu gellir eu lawrlwytho o'r wefan. Ewch i dudalen y safle yr hoffech ymweld ag ef yn Diwrnodau Allan. Cliciwch ar y botwm i ddod o hyd i'r daflen yn y rhestr.