Diwrnodau allan yng Nghymru

Castell Talacharn
Castell Talacharn
Castell Conwy
Castell Conwy
Castell Coch
Castell Coch
Gwaith Haearn Blaenafon
Gwaith Haearn Blaenafon

Ydych chi'n chwilio am ddiwrnod allan gwahanol i'r teulu? Mae Cadw yn cynnig amrywiaeth o leoedd cyffrous i ymweld â nhw yn eich ardal chi.

Mae gennym rai o'r cestyll gorau yn y byd yng Nghymru, a rhai o'r harddaf hefyd. Mae gennym abatai, eglwysi a chapeli a rhai o'r henebion mwyaf hudolus y mae ymwelwyr wedi bod yn chwilio amdanynt ers miloedd o flynyddoedd.

Mae gennym henebion sy'n ein hatgoffa o dreftadaeth falch Cymru fel un o wledydd diwydiannol cyntaf y byd a safleoedd sy'n adrodd straeon tywysogion canoloesol Cymru.

Ac nawr rydym yn dod â'r straeon hyn ynghyd er mwyn i chi allu darganfod mwy am hanes cyfoethog Cymru a'r hyn sy'n ei gwneud yn arbennig ac yn unigryw i bob un ohonom. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau.