Cyhoeddiadau

Mae Cadw yn cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau sy'n apelio i bobl â diddordeb o bob math yn amgylchedd hanesyddol Cymru - o'r ymwelydd ieuengaf i'r hanesydd mwyaf ymroddedig. Mae pob cyhoeddiad yn cynnwys gwaith ymchwil trwyadl, darluniau o'r safon uchaf ac wedi'i gynhyrchu gan roi'r sylw mwyaf i fanylder. P'un a ydych am addysgu neu ddysgu, mae cyhoeddiadau deniadol Cadw yn ffynhonnell ddelfrydol i gael y wybodaeth fwyaf awdurdodol a diweddar am safleoedd hanesyddol a henebion yng Nghymru.

Gallwch nawr brynu detholiad o dywyslyfrau a theitlau o ddiddordeb hanesyddol cyffredinol o siop Cadw ar-lein neu drwy ffonio ein Hadran Gwerthiannau ar 01443 336 092 rhwng 10am a 3pm neu e-bostio cadw.sales@Wales.GSI.Gov.UK

Ewch â mi i Siop Cadw.

Mae Cadw hefyd yn cyhoeddi teitlau eraill fel rhan o'i gyfrifoldebau statudol. O lyfrynnau cyfarwyddyd am ddim ar warchod a thrawsnewid capeli yng Nghymru i'r gyfres fawr o gofrestri o dirweddau, parciau a gerddi, mae'r llyfrau hyn yn cyflwyno rhaglenni ymchwil a gynhaliwyd mewn partneriaeth â chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru.
Mae'r rhan fwyaf o'r llyfrau cyfarwyddyd, cadwraeth a pholisi ar gael i'w lawrlwytho am ddim oddi ar y wefan.

Er mwyn gweld ffeil pdf Adobe bydd angen fersiwn 6 o Adobe Acrobat Reader arnoch. Os hoffech gael copi o'r pecyn meddalwedd hwn am ddim sy'n caniatáu i chi weld ffeiliau pdf Adobe yna ewch i wefan Adobe.

Bydd ein catalog cyfan ar gael ar y wefan yn fuan.

Nid oes eitemau i'w dangos