Tocynnau Crwydro

Lleoedd hanesyddol i'w harchwilio yn eich amser eich hun.

Castell Conwy

Castell Conwy

Wrth gynllunio'r gwyliau perffaith, mae rhywfaint o hyblygrwydd bob amser yn beth da. Pwy a ŵyr beth fydd ar droed neu pa fath o dywydd fydd hi? Rydyn ni yng Nghymru wedi'r cwbwl.

Un peth y gallwch ddibynnu arno yw tocynnau crwydro 3 neu 7 diwrnod Cadw. Mae'r tocynnau'n cynnig gwerth gwych am arian ac yn rhoi rhwydd hynt i chi ymweld â'r cyfoeth o atyniadau hanesyddol sydd gan Gymru i'w cynnig. Mae'r tocynnau yn rhoi'r rhyddid i grwpiau ymweld â chymaint o atyniadau hanesyddol Cadw ag y dymunant, neu y gallant o fewn yr amser sydd ar gael iddynt, yn ystod ymweliad â Chymru.* Gellir defnyddio'r tocyn 3 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 7 diwrnod a'r tocyn 7 diwrnod mewn unrhyw gyfnod o 14 diwrnod.

Po fwyaf y defnyddir y tocyn, y mwyaf fydd yr arbedion. Gallwch chi, fel trefnwyr teithiau, ennill hyd at 25% mewn comisiwn hefyd.

Mae'r Tocynnau Crwydro ar gael i'w gwerthu gan gwmnïau naill ai fel tocynnau crwydro i un oedolyn, dau oedolyn neu deulu.

Gall unigolion brynu'r tocynnau crwydro yn uniongyrchol o bob safle â staff yn gweithio arnynt.

Mae prisiau manwerthu a masnach fel a ganlyn:

Prisiau Manwerthu

                                          UN OEDOLYN      DAU OEDOLYN       TEULU**
TOCYN 3 DIWRNOD                   £17.50               £27.00             £36.80
TOCYN 7 DIWRNOD                   £26.00               £42.00             £51.20

Pris masnach

                                          UN OEDOLYN       DAU OEDOLYN       TEULU**
TOCYN 3 DIWRNOD                 £13.15                £20.25               £27.60
TOCYN 7 DIWRNOD                 £19.50                £31.50               £38.40

**2 oedolyn a phob plentyn/ŵyr neu wyres o dan 16 oed

*Abaty Glyn y Groes
  Abaty Tyndyrn
  Abaty Ystrad Fflur
  Amgueddfa Cerrig Margam
  Capel y Rug/Hen Eglwys Plwyf Llangar
  Castell Biwmares              
  Castell Caerffili
  Castell Caernarfon                            
  Castell Carreg Cennen          
  Castell Cas-gwent    
  Castell Cilgerran      
  Castell Coch    
  Castell Conwy        
  Castell Cricieth              
  Castell Cydweli          
  Castell Dinbych      
  Castell Dolwyddelan          
  Castell Harlech            
  Castell Oxwich
  Castell Rhaglan
  Castell Rhuddlan
  Castell Talacharn
  Castell Weble  
  Llys a Chastell Tre-tŵr
  Llys yr Esgob Llandyfái
  Llys yr Esgob Tyddewi
  Plas Mawr, Tŷ Trefol o oes Elisabeth
  Y Castell Gwyn

 I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01443 336000 neu e-bostiwch cadw@wales.gsi.gov.uk