Pont newydd Harlech

Pont newydd Harlech

Mae pont newydd yn cael ei chodi yng Nghastell Harlech a fydd yn caniatáu i ymwelwyr fynd i mewn i'r safle drwy'r fynedfa wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd.

Cyfle i weld y bont newydd yn cael ei chodi yng Nghastell Harlech
Castell Coch

Arlunydd Preswyl

Mae Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am ddau arlunydd i gymryd rhan mewn rhaglen arlunydd preswyl am eleni – a hynny mewn lleoliad arbennig, sef Castell Coch, ger Caerdydd.

Darllenwch mwy – er mwyn darganfod sut i wneud cais
'O dan Ben Dylan' fideo

Darganfod Dylan

Fel rhan o brosiect llythrennedd arloesol, mae disgyblion de-orllewin Cymru wedi creu cerddi a ffilmiau i goffáu bywyd Dylan Thomas.

Gwyliwch y fideos — a lawr lwythwch ein hadnoddau dysgu i’r dosbarth
Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru’n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw