Mae bachgen gyda bwa a saeth

Digwyddiadau'r Pasg

M-wy-nhewch ddiwrnodau cyffrous i'r teulu mewn cestyll a henebion ledled Cymru dros benwythnos y Pasg! Ymunwch â ni am helfeydd wyau Pasg, treialon saethyddiaeth ac ail-greu brwydr llawn maint.

Dysgwch fwy am ddigwyddiadau Cadw dros y Pasg
Plentyn o flaen 'chwyrlïad amser'

Chwarae Plant!

Bydd popeth sydd ei angen arnoch chi yn ein hadran Plant newydd er mwyn i chi allu cychwyn ar eich antur yn ôl mewn amser, o fideos a phosau i gemau a thaflenni lliwio!

Teithiwch yn ôl mewn amser heddiw
Chris Corcoran

Teithiwch yn ôl mewn amser gyda Cadw

Ymunwch â’r comedïwyr Chris Corcoran ac Elis James wrth iddyn nhw deithio 6,000 o flynyddoedd yn ôl mewn amser ...

Gwyliwch eu fideo diweddaraf yma
Teulu yng Nghastell Cydweli.

E-gylchlythyr

Cofrestrwch i gael ein e-gylchlythyr misol i dderbyn manylion am ddigwyddiadau, diweddariadau ar waith Cadw a chynigion arbennig — yn ogystal â chael cyfle i ennill gwobr yn ein cystadleuaeth e-gylchlythyr.

Mynnwch gael y newyddion diweddaraf gan Cadw wedi'i bostio yn syth i'ch blwch negeseuon

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map rhyngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch ''r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Yn y Fenni, mae'r myfyriwr llesg hwn yn adlewyrchu blinder rhyfel.

Grantiau ar gyfer Cofebion Rhyfel

Cynlluniwyd cynllun grantiau Cadw i helpu gyda phrosiectau ar gyfer atgyweirio a gwarchod cofebion rhyfel yng Nghymru.

Ewch i'n tudalen ar Grantiau ar Gyfer Cofebion Rhyfel
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Bydd amgueddfeydd, adeiladau hanesyddol a thrysorau cudd poblogaidd Cymru yn gwahodd miloedd o ymwelwyr unwaith eto ym mis Medi 2014 fel rhan o'r rhaglen Drysau Agored flynyddol.

Rhagor o wybodaeth — a chofrestrwch eich digwyddiad

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Defnyddiwch eich dychymyg i flasu hanes Cymru

Sianel YouTube Cadw