Sinema Sbonc yng Nghastell Caerffili

Sinema Sbonc yn ôl

Dewch i weld ffilmiau ffantastig mewn mannau mawreddog wrth i’r Sinema Sbonc ddychwelyd i Gastell Caerffili a Chastell Coch. A chewch brofiad unigryw o sinema ‘gyrru i mewn’ yng Nghastell Rhaglan.

Rhagor o wybodaeth am y ffilmiau sydd ar gael yn yr henebion gwych yma
Nos Galan Gaeaf

Coelion gwlad Calan Gaeaf

Rhwng 26 Hydref a 2 Tachwedd, bydd Cadw yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ar thema Calan Gaeaf — o grefftau a cherfio pwmpenni i lwybrau ysbrydion a theithiau tywys ar ôl oriau.

Peidiwch â cholli’r digwyddiadau dirgel
Diwrnodau gwych i'r teulu cyfan

Diwrnodau gwych i'r teulu cyfan

Archwiliwch safleoedd Cadw a'u mwynhau gyda'r teulu ledled Cymru dros wyliau hanner tymor. O gestyll â chreithiau brwydrau arnynt i abatai iasol, mae safleoedd Cadw yn cynnig amrywiaeth o brofiadau cofiadwy i'r teulu oll dros y gwyliau!

Mynnwch gael rhagor o wybodaeth am ddiwrnodau allan llawn hwyl
Caer Rufeinig Segontiwm yn codi o’r adfeilion

Mis Hanes Cymru 2014

A welsoch eisiau Mis Hanes Cymru? Ysgrifennodd arbenigwyr Cadw nifer o draethodau ar amrywiaeth o bynciau gafaelgar — a gallwch droi at bob un ohonyn nhw ar ein gwefan.

Gweler y rhestr o erthyglau gan arbenigwyr Cadw

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Caer Rufeinig Segontiwm yn codi o’r adfeilion

Sianel YouTube Cadw