Hanes Hylaw digwyddiad

Yr Ŵyl Archeoleg

Beth am feithrin eich sgiliau archeolegol yr haf hwn! Bydd Cadw a'i bartneriaid yn cynnal detholiad o ddigwyddiadau diddorol ac ymarferol ledled Cymru rhwng 12 a 27 Gorffennaf.

Dysgwch fwy — a darllenwch raglen 2014
Abaty Tyndyrn

Cestyll o'r cymylau

Cewch weld rhai o hoff safleoedd Cymru o'r awyr yn ein fideos camera drôn newydd. Mwynhewch olygfeydd godidog ac anarferol o Gastell Rhaglan, Castell Coch a Abaty Tyndyrn.

Gwyliwch ffilmiau'r camera drôn
Yn y Fenni, mae'r myfyriwr llesg hwn yn adlewyrchu blinder rhyfel.

Grantiau ar gyfer Cofebion Rhyfel

Cynlluniwyd cynllun grantiau Cadw i helpu gyda phrosiectau ar gyfer atgyweirio a gwarchod cofebion rhyfel yng Nghymru.

Ewch i'n tudalen ar Grantiau ar Gyfer Cofebion Rhyfel
Castell Caerffili

Ailadeiladu'r gorffennol

Mae Cadw yn camu nôl mewn amser gyda thechnoleg! Gwyliwch ein fideo CGI arloesol er mwyn camu nôl drwy'r canrifoedd — a gweld sut olwg fyddai wedi bod ar Gastell Caerffili yn y 1300au cynnar.

Dewch i wylio adluniad CGI o Gastell Caerffili yn y canoloesoedd

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map rhyngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch ''r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Plentyn o flaen 'chwyrlïad amser'

Chwarae Plant!

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau eich taith drwy amser yn ein hadran newydd i blant! Lawrlwythwch gwisiau, taflenni lliwio a straeon.

Teithiwch yn ôl mewn amser heddiw
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Cymru o'r Awyr: Abaty Tyndyrn

Sianel YouTube Cadw