Castell Rhuddlan

Briciau bendigedig

Gallwch weld Castell Rhuddlan yn cael ei adeiladu — mewn Lego — yn yr adran 'Paciwch eich dychymyg'. Ymholwch sut y gallwch chi gymryd rhan drwy greu eich castell Cadw eich hun.

Dechreuwch adeiladu eich antur Cadw heddiw
Menywod yng nghastell Cilgerran

Fy Cadw

Ydych chi'n aelod o Cadw? Os felly, gallwch yn awr gael mynediad i adran newydd o'r wefan sy'n cynnwys talebau, adnoddau ar gyfer dyddiau allan hwyliog i'r teulu — a chyfle i ennill tabled.

Arwyddwch i ymuno â Fy Cadw yn awr
Mae bachgen gyda bwa a saeth

Digwyddiadau'r Pasg

M-wy-nhewch ddiwrnodau cyffrous i'r teulu mewn cestyll a henebion ledled Cymru dros benwythnos y Pasg! 

Dysgwch fwy am ddigwyddiadau Cadw dros y Pasg
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Ydych chi’n berchen ar eiddo llawn cymeriad y byddai’r cyhoedd yn hoffi ei archwilio? Os felly, gallwch gofrestru nawr ar gyfer Drysau Agored 2015.

Darganfyddwch sut gall eich lleoliad gymryd rhan yn nathliadau mis Medi

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw