Castell Rhuddlan

Briciau bendigedig

Gallwch weld Castell Rhuddlan yn cael ei adeiladu — mewn Lego — yn yr adran 'Paciwch eich dychymyg'. Ymholwch sut y gallwch chi gymryd rhan drwy greu eich castell Cadw eich hun.

Dechreuwch adeiladu eich antur Cadw heddiw
Castell Caerffili

Mynediad am ddim ar Dydd Gwyl Dewi

Dathlwch hanes a diwylliant Cymru ar Ddydd Gŵyl Dewi drwy ymweld a safleoedd Cadw am ddim! Ymunwch â'r dathlu a chamu yn ôl i orffennol Cymru ar Fawrth 1af!

Darganfod beth allwch chi weld neu ei wneud ar dydd Gwyl Dewi
Pont newydd Harlech

Pont newydd Harlech

Mae pont newydd yn cael ei chodi yng Nghastell Harlech a fydd yn caniatáu i ymwelwyr fynd i mewn i'r safle drwy'r fynedfa wreiddiol am y tro cyntaf ers dros 600 mlynedd.

Cyfle i weld y bont newydd yn cael ei chodi yng Nghastell Harlech
Castell Coch

Arlunydd Preswyl

Mae Cadw a Chyngor Celfyddydau Cymru yn chwilio am ddau arlunydd i gymryd rhan mewn rhaglen arlunydd preswyl am eleni – a hynny mewn lleoliad arbennig, sef Castell Coch, ger Caerdydd.

Darllenwch mwy – er mwyn darganfod sut i wneud cais

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw