Castell Coch

Artistiaid Preswyl

Mae’r artistiaid Lauren Heckler a John Abell yn treulio cyfnod preswyl yng Nghastell Coch ar hyn o bryd. Darllenwch am eu hymatebion artistig i’r safle eiconig hwn yn ein tudalennau proffil.

Darllenwch ein cyfweliadau â’r artistiaid a gweld detholiad o’u gwaith
Model Lego o Gastell Rhuddlan gyda ffigurau.

Cystadleuaeth cestyll

Mae cystadleuaeth #CreuGydaCadw ar agor o hyd. Anfonwch eich lluniau a’ch fideos o’ch cofebau hanesyddol cartref — gallech ennill taleb Lego gwerth £100!

Cystadlu yn ein cystadleuaeth greadigol
Castell Cas-gwent

Magna Carta

Archwiliwch y safleoedd rhyfeddol ar lwybr y Magna Carta a Williams Marshal – a dysgwch fwy am y marchog a oedd yn rhan allweddol o stori ‘Y Siarter Fawr’.

Dathlwch ben-blwydd y Magna Carta’n 800 oed drwy ddilyn y llwybr
Menywod yng nghastell Cilgerran

Fy Cadw

Ydych chi'n aelod o Cadw? Os felly, gallwch yn awr gael mynediad i adran newydd o'r wefan sy'n cynnwys talebau, adnoddau ar gyfer dyddiau allan hwyliog i'r teulu — a chyfle i ennill tabled.

Arwyddwch i ymuno â Fy Cadw yn awr

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Castell Conwy

Prosiect Twristiaeth Treftadaeth

Mae'r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth, sydd wedi ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, wedi dod a lleoliadau treftadaeth Cymru'n fyw.

Ewch i adran PTT y wefan am fwy o wybodaeth
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Bydd amgueddfeydd, adeiladau hanesyddol a thrysorau cudd poblogaidd Cymru yn gwahodd miloedd o ymwelwyr unwaith eto ym mis Medi 2015 fel rhan o'r rhaglen Drysau Agored flynyddol.

Rhagor o wybodaeth — a chofrestrwch eich digwyddiad

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Castell Harlech

Sianel YouTube Cadw