Fenyw yn Castell Criccieth

Drysau Agored

Dewch i gael cip y tu ôl i’r llenni mis Medi yma! Mwynhewch gannoedd o ddigwyddiadau ledled Cymru drwy’r mis — a chael taleb i ddod i un o safleoedd gwych Cadw am ddim yn ystod y penwythnos olaf.

Edrychwch ar ddigwyddiadau eleni — a chofrestru i gael taleb am ddim gan Cadw
Castell Caerffili

Camwch nôl mewn amser

Yn yr adran Teithio Drwy Amser gallwch edrych ar ail-greadau CGI gwefreiddiol sy’n mynd nôl drwy’r canrifoedd — a fideos hynod o gamerâu mewn drôn sy’n dangos cestyll heddiw o’r cymylau.

Cyfle i weld safleoedd Cadw mewn goleuni gwahanol
Plentyn o flaen 'chwyrlïad amser'

Chwarae Plant!

Gallwch ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau eich taith drwy amser yn ein hadran newydd i blant. Lawrlwythwch gwisiau, taflenni lliwio a straeon  a chwarae ein gêm Cambihafio Canoloesol ddifyr!

Teithiwch yn ôl mewn amser heddiw
Safleoedd gwych i'w gweld

Safleoedd gwych i'w gweld

Mae cymaint i'w weld ar safleoedd gwych Cadw. Cewch ysbrydoliaeth am eich ymweliad nesaf o'n fideo byr sy'n cynnwys clipiau o Castell Caerffili, Castell Conwy, Llys yr Esgob Tyddewi a llawer mwy.

Gwyliwch y fideo — a dechreuwch drefnu eich ymweliad

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Yn y Fenni, mae'r myfyriwr llesg hwn yn adlewyrchu blinder rhyfel.

Grantiau ar gyfer Cofebion Rhyfel

Cynlluniwyd cynllun grantiau Cadw i helpu gyda phrosiectau ar gyfer atgyweirio a gwarchod cofebion rhyfel yng Nghymru.

Ewch i'n tudalen ar Grantiau ar Gyfer Cofebion Rhyfel
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Cymru o'r Awyr: Abaty Tyndyrn

Sianel YouTube Cadw