Noson o siopa Nadolig

Siopa Tymhorol

Mae Castell Rhaglan unwaith eto’n cynnal ei Siopa Nadolig Hwyr y Nos ar 26 Tachwedd. Dewch o hyd i anrhegion unigryw a gwreiddiol i’ch anwyliaid, a derbyniwch ostyngiad am bopeth a brynwch.

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiad
Castell Dryslwyn

Teithiau Cerdded y Gaeaf

Beth am lapio’n gynnes a mwynhau tymor y dathlu drwy fynd am dro yn un o safleoedd Cadw y gaeaf hwn.

Edrychwch ar ein map a’n hawgrymiadau teithio i drefnu taith gerdded ymlaciol a thymhorol.
Plant ysgol

Dysgu a darganfod

Trefnwch daith unigryw i’ch ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol — neu lawrlwythwch becynnau addysg sydd wedi’u seilio ar y cwricwlwm a dysgu sut cafodd ein safleoedd eu codi a’u caru ac, weithiau, eu troi’n faes y gad …

Ewch i’n tudalennau addysg
Castell Caerffili

Camwch nôl mewn amser

Yn yr adran Teithio Drwy Amser gallwch edrych ar ail-greadau CGI gwefreiddiol sy’n mynd nôl drwy’r canrifoedd — a fideos hynod o gamerâu mewn drôn sy’n dangos cestyll heddiw o’r cymylau.

Cyfle i weld safleoedd Cadw mewn goleuni gwahanol

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Caer Rufeinig Segontiwm yn codi o’r adfeilion

Sianel YouTube Cadw