Castell Dryslwyn

Teithiau Cerdded y Gaeaf

Beth am lapio’n gynnes a mwynhau tymor y dathlu drwy fynd am dro yn un o safleoedd Cadw y gaeaf hwn.

Edrychwch ar ein map a’n hawgrymiadau teithio i drefnu taith gerdded ymlaciol a thymhorol.
Castell Coch

Castell Coch ar Gau

Bydd Castell Coch ar gau yn ystod y cyfnod  5 – 30 Ionawr 2015 ar gyfer gwaith cynnal a chadw a gwaith cadwriaethol hanfodol.

App Cadw am ddim

App Cadw am ddim

Gallwch baratoi ar gyfer eich ymweliad yn gyflym a hawdd! Nawr gallwch gael toreth o wybodaeth am ein safleoedd o'ch ffôn deallus neu dabled. Gallwch lawrlwytho app Cadw am ddim o App Store Apple neu Google Play.

Dysgwch sut y gallwch lawrlwytho ein app am ddim i'ch dyfais
Hwyl a gemau

Hwyl a gemau

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar 'Cyffro Canoloesol', y gêm hwyliog yn ein hadran blant?

Profwch eich sgiliau gyda’r ffon dafl, a chrwydro rhai o hoff gestyll Cymru hefyd.

Sawl pwynt allwch chi ei sgorio

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Cymorth, Cyngor a Grantiau

Cymorth, Cyngor a Grantiau

Ewch i'r tudalennau cymorth, cyngor a grantiau i gael mwy o wybodaeth am ofalu am eich eiddo hanesyddol.

Dewch o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Caer Rufeinig Segontiwm yn codi o’r adfeilion

Sianel YouTube Cadw