Fenywod yn Castell Caernarfon

Drysau Agored

Bachwch ar y cyfle i ddarganfod hanes! Mwynhewch ddigwyddiadau Drysau Agored ledled Cymru drwy fis Medi — a chael taleb i ddod i un o safleoedd Cadw am ddim ar y penwythnos olaf.

Edrychwch ar ddigwyddiadau eleni — a chofrestru i gael taleb am ddim gan Cadw
Plant ysgol

Dysgu a darganfod

Trefnwch daith unigryw i’ch ysgol i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol — neu lawrlwythwch becynnau addysg sydd wedi’u seilio ar y cwricwlwm a dysgu sut cafodd ein safleoedd eu codi a’u caru ac, weithiau, eu troi’n faes y gad …

Ewch i’n tudalennau addysg
Hwyl a gemau

Hwyl a gemau

Ydych chi wedi rhoi cynnig ar 'Cyffro Canoloesol', y gêm hwyliog yn ein hadran blant?

Profwch eich sgiliau gyda’r ffon dafl, a chrwydro rhai o hoff gestyll Cymru hefyd.

Sawl pwynt allwch chi ei sgorio
Castell Caerffili

Camwch nôl mewn amser

Yn yr adran Teithio Drwy Amser gallwch edrych ar ail-greadau CGI gwefreiddiol sy’n mynd nôl drwy’r canrifoedd — a fideos hynod o gamerâu mewn drôn sy’n dangos cestyll heddiw o’r cymylau.

Cyfle i weld safleoedd Cadw mewn goleuni gwahanol

Cadw yw gwasanaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer yr amgylchedd hanesyddol, ac mae'n gweithio i sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru yn hygyrch ac yn cael ei ddiogelu'n iawn. Dysgwch ragor

Newyddion diweddaraf

Yr holl newyddion

Lleoedd i ymweld â hwy a phethau i'w gwneud

Pob digwyddiad

Dod o hyd i gastell

Mae cymaint o leoedd hanesyddol i ymweld â hwy. Ewch i'n map ryngweithiol i ddod o hyd i rhywle gwych i ymweld ag ef.

Ewch i'r map rhyngweithiol

Uchafbwyntiau'r safle

Mae plant yng Nghastell Coch

eLyfrau am ddim

Ffeithiau i'ch ffôn clyfar! Llenyddiaeth i'ch llechen! Gallwch nawr lawrlwytho ein cyfres Awyr ac Arwresau Cymru ar ffurf e-lyfrau am ddim.

Arwyr ac Arwresau Cymru eLyfrau
Yn y Fenni, mae'r myfyriwr llesg hwn yn adlewyrchu blinder rhyfel.

Grantiau ar gyfer Cofebion Rhyfel

Cynlluniwyd cynllun grantiau Cadw i helpu gyda phrosiectau ar gyfer atgyweirio a gwarchod cofebion rhyfel yng Nghymru.

Ewch i'n tudalen ar Grantiau ar Gyfer Cofebion Rhyfel
Archeoleg Gymunedol

Archeoleg Gymunedol

Mae darganfyddiadau archeolegol yn dod â phobl ynghyd ac yn creu ymdeimlad o le, rhannu treftadaeth a hunaniaeth. Ewch i'r adran Archeoleg Cymunedol i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau arloesol Cadw.

Dysgwch am ein prosiectau

Fideo Cadw

Does dim modd chwarae fideo am fod javascript wedi'i ddiffodd ar y porwr. I chwarae'r fideo rhaid i javascript fod yn weithredol.

Cymru o'r Awyr: Abaty Tyndyrn

Sianel YouTube Cadw